Makkah Al Mukaromah, di kota inilah berdiri kiblat umat Islam sedunia, Ka'bah, yang berada di pusat Masjidil Haram. Dalam ibadah haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah